• 16 czerwca 2024

Żurawie wieżowe są dźwignicami, które należą do największych maszyn transportowych , wykorzystywanych w budownictwie. Aby mogły dobrze spełniać swoje zadanie, gwarantując wydajność i bezpieczeństwo pracy, muszą być dostosowane do panujących warunków. Przedstawiamy klasyfikację i parametry żurawi budowlanych.

Z czego składają się żurawie wieżowe?

Żurawie budowlane to duże i ciężkie maszyny, przeznaczone do zastosowania w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym, a także w transporcie materiałów budowlanych oraz przy stawianiu konstrukcji stalowych. Dźwigi wieżowe składają się zasadniczo z następujących elementów:

 • stabilnej podatawy charakterze stacjonarnym lub przejezdnym;
 • wieży (masztu) o kratownicowej konstrukcji i wysokości kilkudziesięciu metrów, montowanej na podłożu;
 • wysięgnika poziomego lub wychylnego, przenoszącego ładunki na haku.

Żurawie wieżowe mają także wbudowane napędy, spośród których każdy odpowiada za jeden konkretny ruch maszyny. Ruchy żurawi to: jazda podwozia, ruch obrotowy wysięgnika, podnoszenie i opuszczanie haka, ruch przesuwny wodzaka, wychył wysięgnika. Stąd też sprzedaż żurawi musi uwzględniać dokładne parametry każdej maszyny.

Jak klasyfikujemy żurawie budowlane?

Klasyfikacji dźwigów wieżowych dokonuje się ze względu na różne parametry. Możemy wyróżnić cztery rodzaje klasyfikacji żurawi wieżowych.

Ze względu na umiejscowienie mechanizmu obrotu

Żurawie wieżowe możemy sklasyfikować ze względu na to, gdzie został umieszczony mechanizm obrotu. Pod tym względem wyróżniamy:

 • żurawie dolnoobrotowe – mechanizm odpowiedzialny za obrót umiejscowiony jest na dole wieży i obraca całą wieżą wraz z wysięgnikiem;
 • żurawie górnoobrotowe – mechanizm znajduje się na górze wieży, obraca wyłącznie wysięgnikiem, pozostawiając wieżę w bezruchu.

Ze względu na typ wysięgnika

Tutaj możemy wyróżnić dwa rodzaje żurawi – wodzarkowe oraz wychylne.

Ze względu na typ montażu

Ta klasyfikacja uwzględnia konieczność użycia żurawia pomocniczego podczas montażu. Dlatego możemy wyróżnić tutaj żurawie szybkomontujące, które nie wymagają użycia żurawia pomocniczego, a także żurawie montowane z podzespołów, które użycia żurawia pomocniczego wymagają.

Ze względu na rodzaj podstawy

Klasyfikacja dotyczy mobilności podstawy. Wyróżniamy zatem:

 • żurawie stacjonarne – są podstawione na konkretnym stanowisku pracy lub kotwione do fundamentów i nie mają możliwości przemieszczania się;
 • żurawie przejezdne – mogą przemieszczać się dzięki zastosowaniu mechanizmów jezdnych kołowych, gąsienicowych bądź szynowych.

Parametry żurawi wieżowych

Efektywną i bezpieczną pracę na budowie mogą zagwarantować tylko dostosowane do warunków i zadań żurawie wieżowe – wynajem tych maszyn musi być poprzedzony dokładnym określeniem parametrów dźwigów.

Jakie parametry żurawi wieżowych należą do najważniejszych?

 • Udźwig – wyrażany jest w tonach i określa maksymalną wartość ładunku, jaką żuraw może przenosić. Warunkiem jest tu jednak spełnienie wszystkich kryteriów stateczności, wytrzymałości oraz bezpieczeństwa pracy. Udźwig żurawi nie jest wartością stałą, zmienia się bowiem wraz z wysięgiem żurawia.
 • Wysięg – wyrażany w metrach, oznacza odległość pomiędzy osią obrotu żurawia i pionowej osi haka. Wartość wysięgu jest zależna od tego, jak skonfigurowany jest wysięgnik.
 • Wartość użyteczna podnoszenia – jest to wyrażana w metrach odległość mierzona od podłoża do poziomej osi haka, znajdującego się w najwyższym położeniu przy danym wysięgu. Jest to wartość zmienna, zależnie od liczby zastosowanych sekcji wieży.
 • Moment roboczy – ten parametr stanowi iloczyn udźwigu i wysięgu żurawia.
 • Moment wywrotu żurawia – parametr jest obliczany na podstawie obciążenia dźwignicy. Wskazuje on wartość,  która jest różnicą pomiędzy momentami ustalającymi i momentami żurawia wieżowego z uwzględnieniem hipotetycznej krawędzi wywrotu.

Sprzedaż i wynajem żurawi wieżowych

Wynajem i sprzedaż żurawi budowlanych o różnych parametrach i cechach prowadzi firma https://dzwigmar.pl, działająca w województwie dolnośląskim oraz województwach ościennych. Firma może pochwalić się udziałem w największych inwestycjach budowlanych w tym rejonie Polski oraz bardzo dobrymi referencjami swoich klientów.

Artykuł partnera

Komentarze (0)

Zostaw komentarz
Top